POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu ma charakter informacyjny i nie jest źródłem obowiązków dla Usługobiorców i Klientów Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.lusup.pl jest Magdalena Bajor-Wilk wykonująca działalność gospodarczą pod firmą LUPUS Magdalena Bajor-Wilk, ul. Srebrzyńska 47/34, 91-082 Łódź, NIP: 727-240-75-877, REGON: 472302095, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą. Kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@lusup.pl
 3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 4. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów są przetwarzane w celu realizacji i promowania usług Sklepu, w tym w szczególności:
  • Zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży (złożenia i realizacji zamówień),
  • Rozliczenia umowy,
  • Wystawienia faktur
  • Założenia i obsługi Konta,
  • Rozpatrywania skarg i reklamacji oraz obsługi zwrotów,
  • Wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług,
  • Wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa,
  • W celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Administratora, w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej usługi bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219),
  • Przeprowadzenia akcji promocyjnych, programów lojalnościowych i konkursów.
 5. Gromadzone dane osobowe Usługobiorców i Klientów mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom wspierającym proces zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, w tym firmom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, firmom informatycznym wspierającym ww. procesy, podmiotom pośredniczącym w rozliczaniu płatności, obsłudze księgowej i prawnej oraz upoważnionym pracownikom.
 6. Administrator może przetwarzać dane osobowe Usługobiorców i Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego www.lusup.pl w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres IP, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), numer rachunku bankowego, dane powstałe w związku z zawartą umową: zakupione produkty, wartość zamówienia. W przypadku Przedsiebiorców Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) i REGON Klienta.
 7. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, lecz jednocześnie niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawarcia i wykonania umów, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski oraz rozpatrzenia skarg i reklamacji. Brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu.
 8. Usługobiorca lub Klient którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych.
 9. Usługobiorca lub Klient którego dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Usługobiorca lub Klient  którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 11. Usługobiorca lub Klient którego dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, w przypadku gdy ich zachowanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, lub niezbędne w celu realizacji roszczeń.
 13. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne do należytego świadczenia usług przez Administratora, lub wypełnienia obowiązujących przepisów prawa, a także przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Administratorowi względem Usługobiorcy lub Klienta.

 

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
  • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
  • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy użytkownik Internetu ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej, np. poprzez częściowe ograniczenie lub całkowite wyłączenie możliwości zapisywania plików Cookies. W przypadku całkowitego wyłączenia możliwości zapisywania plików Cookies należy się liczyć z tym, że może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
  – Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  – Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  – Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  – Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym lusUP! poinformuje Klientów drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail)
 2. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.
 3. Pytania związane z Polityką Prywatności oraz bezpieczeństwem danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: biuro@lusup.pl